Конфіденційність

Офіційне повідомлення ПАТ «Промінвестбанк» про персональні дані на виконання положень Закону України «Про захист персональних даних».
Шановні клієнти, контрагенти, акціонери (учасники) ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Банк), їх керівники, засновники/учасники/власники, представники та інші фізичні особи (включаючи фізичних осіб-підприємців), з якими Банк має ділові відносини!
На виконання положень ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» Банк повідомляє Вас як суб’єктів персональних даних про права суб’єктів персональних даних у зв’язку з включенням Ваших персональних даних до бази персональних даних Банку згідно Закону України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані, а саме:
 
Банк повідомляє вас про те, що Ваші персональні дані було включено до бази персональних даних «Клієнти» з метою:

 • Реалізації Ваших прав та обов’язків у сфері таких відносин:
  • Адміністративно-правових.
  • Податкових.
  • Бухгалтерського обліку.
  • Безпеки, управління кредитними ризиками, включаючи страхування суб’єктів кредитних правовідносин та їх майна.
 • Надання Банком Вам банківських та інших фінансових послуг відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», інших законодавчих актів, в тому числі нормативних актів Національного банку України; а також для забезпечення ведення/збереження необхідної статистичної інформації, дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх правил Банком при укладенні, реєстрації, виконанні та супроводженні договорів, що укладені/будуть укладені Банком з Вами.
 • Забезпечення інформування вас як клієнтів Банку про продукти та послуги Банку, опитування щодо якості обслуговування, з’ясування Ваших потреб, думок та міркувань; забезпечення діяльності Банку, захисту його прав та інтересів.

На виконання положень статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Банк роз’яснює Вам Ваші права як суб’єкта персональних даних:

 1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника.
 2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних.
 3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних.
 4. Отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, що зберігаються.
 5. Пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом.
 6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
 8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних.
 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Ваші персональні дані можуть бути надані органам державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам (в тому числі іноземним юридичним та фізичним особам) згідно положень Закону України «Про захист персональних даних» та згідно з наданою Вами згодою/дозволом на обробку персональних даних в порядку, встановленому чинним законодавством про збереження банківської таємниці.
Одночасно звертаємо увагу, що персональні дані клієнтів Банку є банківською таємницею та зберігаються відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. №267.
З повним текстом Закону України «Про захист персональних даних» Ви можете ознайомитись на офіційному сайті Верховної Ради України за адресою.

Більш детальну інформацію про сферу застосування Закону України «Про захист персональних даних» Ви можете отримати на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: http://www.minjust.gov.ua або на офіційному сайті Державної служби України з питань захисту персональних даних за адресою: http://www.zpd.gov.ua.
 
У разі виникнення запитань щодо збору або обробки Банком персональних даних Ви можете звернутися до Контакт-центру Банку за телефонами: +38 (044) 279-51-61 (для дзвінків з Києва), 0-800-21-51-61 (цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних телефонів по всій Україні).