Документи для відкриття депозитного рахунку

Документи, які необхідно надати юридичній особі для відкриття депозитного рахунку в національній або іноземній валюті:

 • Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, засвідчену нотаріально або органом, який видав дане свідоцтво. У разі відкриття рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не потрібний.
 • Копію установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акту, положення), засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію; копію протоколу про створення суб'єкта господарювання, засвідчену підписом уповноваженої особи і печаткою.
 • Копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену нотаріально, органом, який видав довідку, чи уповноваженим працівником Банку.
 • Копію документа, що підтверджує взяття підприємства або його окремого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену нотаріально, органом, що видав документ, чи уповноваженим працівником Банку (форма 4-ОПП).
 • Копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України щодо намірів платника страхових внесків відкрити депозитний рахунок, засвідчену в установленому порядку (надається, якщо підприємство або його окремий підрозділ використовує найману працю).
 • Картку із зразками підписів та відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.
 • Уповноважений представник юридичної особи надає паспорт, документи, що підтверджують його повноваження на відкриття депозитного рахунку, та довідку з органу державної податкової служби про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків.

Між Банком та юридичною особою укладається договір банківського депозиту в письмовій формі.

Документи, які необхідно надати юридичній особі – нерезиденту для відкриття депозитного рахунку в національній або іноземній валюті іноземному представництву:

 • Копію документа, який підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в уповноваженому органі (уповноваженим органом) виконавчої влади України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав.
 • Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально.
 • Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально.
 • Копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України щодо наміру відкрити депозитний рахунок, засвідчену в установленому порядку.
 • Копію документа, який підтверджує взяття іноземного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
 • Картку із зразками підписів та відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.
 • Уповноважений представник іноземного представництва надає паспорт, документи, що підтверджують його повноваження на відкриття депозитного рахунку, та довідку з органу державної податкової служби про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків.

Між Банком та іноземним представництвом укладається договір банківського депозиту в письмовій формі.

Документи, які необхідно надати юридичній особі – нерезиденту для відкриття депозитного рахунку в національній або іноземній валюті нерезиденту-інвестору:

 • Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Якщо нерезидентом-інвестором є фізична особа, то цей документ не вимагається.
 • Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати і розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором – фізичною особою, то цей документ не вимагається.
 • Копію документа, який підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
 • Уповноважений представник нерезидента-інвестора надає паспорт, документи, що підтверджують його повноваження на відкриття депозитного рахунку, та довідку з органу державної податкової служби про присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків.

Між Банком та особою, яка від імені нерезидента-інвестора відкриває депозитний рахунок, укладається договір банківського депозиту в письмовій формі.