Авалювання векселів

ПАТ «Промінвестбанк» здійснює операції авалювання векселів, виданих для оформлення грошового боргу за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги, а також всіх видів векселів, виданих для розрахунків з бюджетом, авалювання яких передбачено Податковим кодексом України та іншими нормативними документами України.

Переваги продукту для Клієнта:

  • Запобігання відволікання коштів з обороту підприємств.
  • Інструмент розрахунку з бюджетом по сплаті податків і зборів.
  • При здійсненні операцій з товарними векселями скорочення витрат на залучення оборотних коштів, можливість кредитування при настанні терміну платежу за векселем.
  • Здешевлення кредитної операції: ставки з авалювання нижче, ніж за кредитом, відсоток по кредиту стягується лише з моменту фактичної оплати векселю.
  • Можливість для продавця використовувати авальований вексель в подальших розрахунках з контрагентами або продати.

Аваль може бути наданий на всю суму векселя або на частину суми векселя.
Аваль може бути наданий у будь-який час: при складанні, видачі та на будь-якому іншому етапі обігу векселя.

Клієнт, який бажає пред'явити податкові векселі до авалювання, подає до  Банку:

  • Оригінали векселів, які пропонуються до авалювання.
  • Реєстри векселів.
  • Пакет документів, передбачений Банком для кредитних операцій, у тому числі по фінансовому стану та забезпеченню.

Особа, яка має намір пред'явити до авалювання товарні векселі, подає до Банку також документи, які підтверджують, що вексель отриманий в оплату за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги (договори і товарно-транспортні документи, інші матеріали) та інші документи (на вимогу Банку).
Авалювання векселів Банк здійснює на підставі укладеного з Клієнтом договору про авалювання. Договір може укладатися на певний термін (генеральна угода про авалювання векселів) та/або авалювання певних векселів.

Додаткова інформація: