Документи для оформлення кредиту

 Для отримання кредиту в ПАТ «Промінвестбанк» позичальник має надати пакет документів, до якого входять:

 • Звернення Клієнта; клопотання власника на отримання кредиту.
 • Анкета-заявка на отримання кредиту.
 • Довідки з обслуговуючих банків про обороти за поточними рахунками та про кредитну заборгованість.
 • Нотаріально завірені копії установчих документів підприємства, документів, що регламентують повноваження керівника підприємства на підписання угод та на розпорядження майном підприємства.
 • Документи, які підтверджують право власності на майно, яке пропонується в заставу.
 • Витяги зі статутних документів поручителів або гарантів, що підтверджують право відповідних осіб укладати договори забезпечення в межах, які відповідають сумі поруки або гарантії (якщо до забезпечення за кредитом пропонується порука або гарантія).
 • Бізнес – план, ТЕО (за наявності).
 • Копії основних договорів, щодо діяльності позичальника, а також договорів, які складають основу кредитного проекту.
 • Дані про стан та вартість майна, яке пропонується Банку в заставу.
 • Перелік запропонованого забезпечення.

Оцінка майна для цілей застави проводиться оцінювачами Банку або акредитованими при Банку суб'єктами оціночної діяльності. Спосіб оцінки запропонованого забезпечення визначається Банком, виходячи з виду майна,  місця його розташування, умов фінансування кредиту, які прийняті Банком щодо придбання нового майна з урахуванням фінансування покупки за рахунок кредитних коштів. Можливість прийняття майна в заставу визначається за даним первинного огляду майна з урахуванням обраного способу оцінки.
 
Фінансові документи позичальника (а також  поручителя, якщо передбачається порука), у тому числі:

 • Фінансова звітність за 2 останні завершені фінансові роки та за останній звітний період (з поквартальною розбивкою); для річної звітності – баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі, примітки до річної звітності; для квартальної звітності – баланс, звіт про фінансові результати.
 • Розшифрування до звітності за встановленою Банком формою.
 • Прогнозний Cash Flow позичальника на період співпраці з Банком і Прогнозний звіт про фінансові результати позичальника.
 • Фінансові документи за групою пов'язаних компаній (у разі, якщо позичальник входить до ГПК).

 
Додаткові документи по Позичальнику, залежно від виду кредиту і галузі:

Для сільгоспвиробників:

 • БП за кредитом для с/г виробників.
 • Довідка про врожайність с/г культур району за останні 3 роки.
 • Довідка «Основні економічні показники роботи с / г підприємств».
 • Довідка «Підсумки збору врожаю с/г культур, плодів, ягід і винограду».

Для забудовників:

 • Бізнес-план (техніко-економічне обгрунтування) кредиту на фінансування будівництва.
 • Договір з генеральним підрядником і основними субпідрядниками.
 • Проектна кошторисна документація.
 • Фінансова модель на період кредитування.

Кредит на інвестиційні цілі:

 • Бізнес-план інвестиційного проекту.
 • Проектно-кошторисна документація, в т.ч. ліцензії, дозвільна документація на будівництво, довідки форми № КБ-2, КБ-3.

Проектне фінансування:

 • Бізнес-план проекту.
 • Фінансова модель на період кредитування (повинна містити розрахунок окупності проекту)

 
За необхідності можуть бути витребувані також й інші документи.