Кредитування у формі овердрафт

Овердрафт – один з видів короткострокового (до одного року) кредитування. Надається Клієнту в межах встановленого ліміту шляхом оплати його платіжних документів з поточного рахунку за відсутності на ньому залишку. Використовується Клієнтом для покриття тимчасового розриву в обігу грошових коштів, збільшення обігових коштів на оплату послуг та товарів у зв’язку з ростом бізнесу, фінансування непередбачених витрат.

Ліміт овердрафту визначається, виходячи з потреб Клієнта у проведенні поточних платежів, та встановлюється залежно від специфіки його діяльності, стабільності та обсягів грошових надходжень на поточні рахунки у Банку.

Основні переваги користування кредитом «Овердрафт» для Клієнта:

  • Стабільне та надійне джерело ресурсів для своєчасного й безперебійного здійснення розрахунків з партнерами.
  • Можливість отримання траншів без узгодження з Банком.
  • Швидкість проведення платежів – кредитування проводиться з поточного рахунку з використанням системи електронного банкінгу PIB-Online, яка забезпечує швидке проходження платежів.
  • Мінімізація витрат на сплату відсотків: у випадку погашення овердрафту в день виникнення заборгованості – відсотки за користування кредитом не нараховуються.
  • Автоматичне погашення кредиту за рахунок щоденних надходжень на поточний рахунок Клієнта.

Цей продукт дозволяє клієнтам Банку якісно управляти грошовими потоками, вчасно виконувати свої обов’язки перед постачальниками, бюджетом та іншими контрагентами.

Розмір плати за користування кредитом складається з відсотків за користування кредитом та комісійної винагороди. ПАТ «Промінвестбанк» практикує гнучкий підхід до встановлення відсоткових ставок. Так, залежно від побажань Клієнта, ставка може бути:

  • Фіксованою, яка встановлюється на весь термін дії кредитного договору і не змінюється в залежності від кількості днів безперервного користування овердрафтом.
  • Диференційованою, яка залежить від строку безперервного користування овердрафтом – чим меншим є строк використання кредитних коштів Клієнтом, тим нижчою є ставка кредитування.

Основні параметри продукту:

Термін кредитування

до 1 року

Забезпечення

порука власників бізнесу

Термін безперервного користування

30 днів (в окремих випадках можливо 60 днів)

Відсоткова ставка

  • фіксована
  • диференційована, встановлюється на наступні терміни:

1-3 дні;

4-7 днів;

8-15 днів;

16-30 днів;

31 і більше днів.

Розмір максимального ліміту овердрафту залежно від обсягу чистих надходжень на поточний рахунок за останні 3 місяці

до 30% – для постійних клієнтів Банку

до 15% – для нових клієнтів Банку з наступним збільшенням до 30%                

Додаткова інформація: