Врахування векселів

Врахування векселів є формою кредитування Банком юридичної особи шляхом придбання векселя до настання терміну платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Врахування векселів є кредитною операцією. Враховуючи вексель, Банк надає векселедержателю-пред'явнику строковий кредит.

Кредит у формі врахування векселів надається шляхом перерахування на поточний рахунок пред'явника у термін, встановлений договором врахування, суми, яка належить до сплати пред'явнику векселя.
До різновидів врахування належать безоборотне врахування та врахування з реверсом, які відрізняються від звичайного врахування порядком і обсягом відповідальності векселедержателя-пред'явника.

Звичайне врахування векселів

Звичайне врахування векселів – вид врахування, при якому сума кредиту пред’явника становить повну вексельну суму (номінальну вартість та суму відсотків за відсотковими векселями). При несплаті векселя платником, пред’явник зобов’язаний сплатити Банку всю вексельну суму згідно з договором про врахування.

Переваги для векселедавця (покупця товару):

  • Відстрочка платежу за надані товари шляхом видачі векселя без відволікання оборотних коштів.
  • Можливість оформлення застави одним із контрагентів або обома сторонами.
  • При достроковому викупі векселя можливість економії (викуп нижче номіналу).

Переваги для векселедержателя (продавця товару):

  • Оперативне надходження коштів за поставлений товар.

Врахування векселів з реверсом

Врахування векселів з реверсом – це різновид врахування, при якому пред'явник векселя дає Банку зобов'язання викупити враховані векселі до настання терміну їх оплати.

Переваги для векселедержателя (продавця товару):

  • Оперативне надходження коштів за поставлений товар.

Переваги для векселедавця (покупця товару):

  • Відстрочка платежу за надані товари шляхом видачі векселя без відволікання оборотних коштів.
  • Заставу оформляє контрагент – продавець товару.

Безоборотне врахування векселів

Безоборотне врахування векселів – згідно з договором про врахування пред'явник не відповідає за оплату векселя в повній сумі, а продає вексель Банку за погодженою ціною.

Переваги для векселедавця (покупця товару):

  • Відстрочка платежу за надані товари шляхом видачі векселя без відволікання оборотних коштів.
  • При достроковому викупі векселя можливість економії (викуп нижче номіналу).

Переваги для векселедержателя (продавця товару):

  • Оперативне надходження коштів за поставлений товар.

Векселедержатель, який виявив бажання пред'явити вексель до врахування, надає в Банк пакет документів, аналогічний пакету документів для отримання кредиту.
Врахування векселів Банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем договору врахування.
Договір може бути укладений на певний термін (генеральний договір про врахування векселів) та/або врахування визначених векселів (окремий договір про врахування векселів).

Додаткова інформація: