Операції з векселями

ПАТ «Проминвестбанк» здійснює всі передбачені законодавством України види операцій з векселями:

  • Кредитні (врахування, надання кредитів під заставу векселів).
  • Гарантійні (авалювання, надання гарантій щодо оплати векселів).
  • Придбання векселів в портфель Банку «на продаж», «до погашення», торговий портфель.
  • Комісійні операції (доміциляція, інкасування, зберігання, купівля-продаж векселів, виконання функцій розрахункової палати з пред'явлення векселів до платежу тощо).
  • Розрахункові операції з векселями.
  • Реалізація бланків векселів.

Банк вживає активних заходів щодо надання клієнтам якнайповнішого спектру послуг по операціях з векселями. Банк динамічно реагує на зміни у законодавчому полі, актуалізуючи свої пропозиції.

До вашої уваги:

Більше інформації:

Щодо більш детальної інформації стосовно операцій з векселями звертайтеся, будь ласка, до Департаменту боргового фінансування ПАТ «Промінвестбанк»: