Доміциляція векселя

Доміциляція векселя - це призначення за векселем особливого місця платежу (доміциля), відмінного від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули.
При складанні векселя векселедавець може зазначити не тільки особливе місце платежу, але й особу, яка оплатить вексель у місці доміциляції (доміциліата). Якщо така особа не зазначена, то це означає, що її може визначити трасат (платник) при акцепті. Якщо він цього не зробить, то вважається, що акцептант сам виконає платіж у місці доміциляції.

У разі, якщо платник визначив для оплати векселя місце платежу (населений пункт), відмінне від свого місцезнаходження, вексель вважається доміцильованим, а особа, що має здійснити платіж - доміциліатом.

У разі, якщо місцезнаходження платника і місце платежу збігаються, вексель вважається недоміцильованим, а особа, що має здійснити платіж - особливим платником.

Оплата векселів, в яких Банк виступає особливим платником (доміциліатом), - це здійснення Банком за дорученням довірителя - платника за векселем (доміциліанта) операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій, тобто:

  • Приймання векселів до платежу від векселедержателя.
  • Здійснення платежу за векселями.
  • Передавання векселів платнику після повної оплати векселя.

Банк може бути призначений особливим платником (доміциліатом) як за простими, так і за переказними векселями.

Якщо особливий платник (доміциліат) не вказаний векселедавцем, він може бути вказаний платником при акцепті. Але місце платежу (населений пункт) платник змінити не може. Зміна місця платежу при акцепті рівнозначна відмові в акцепті. Якщо вексель підлягає оплаті за місцем проживання платника, він може при акцепті вказати іншу адресу в тому ж місці (населеному пункті).

Банк може за дорученням довірителя приймати векселі до платежу і здійснювати їх оплату за рахунок коштів довірителя. Довірителем може бути векселедавець, акцептант векселя, або платник по переказному векселю.

Банк при цьому стає особливим платником (доміциліатом) та оплачує вексель тільки в тому випадку, коли довіритель вніс йому заздалегідь вексельну суму.

Операції по доміциляції векселів здійснюються на основі договору між довірителем і Банком.

При здійсненні операції Банк відповідає тільки за належне виконання вказівок довірителя, обумовлених в договорі.