Інкасування векселів

Інкасування векселів разом із супровідними комерційними документами (рахунками, транспортними документами, товаророзпорядчими документами або іншими подібними документами) полягає у здійсненні Банком за дорученням векселедержателя операцій із векселями і супровідними комерційними документами (якщо такі є) на підставі одержаних від комітента інструкцій з метою:

  • Одержання платежу та/або акцепту за векселями.
  • Передавання векселів і комерційних документів проти платежу та/або акцепту.
  • Передавання векселів і комерційних документів на інших умовах.

При здійсненні інкасування векселів Банк відповідає лише за своєчасність, правильність вчинення дій та точність виконання доручення Клієнта.

Банк не відповідає за неплатоспроможність, недбалість, неправомірну поведінку, помилку або невиконання іншого банку чи платника, або ж нотаріуса при протесті, а також за затримку, втрату або знищення документів під час їх пересилання або під час їх знаходження у володінні інших осіб.

Операція інкасування векселів здійснюється на підставі укладеного між векселедержателем та Банком договору про інкасування. Договір повинен містити повні і точні інструкції векселедержателя Банку щодо проведення операцій. Банк діє тільки відповідно до інструкцій, наданих йому векселедержателем, та чинного законодавства.

Якщо дорученням на інкасування не встановлено інше, Банк-ремітент має право сам здійснити всі дії, пов'язані з інкасуванням, або залучити до їх виконання інший банк (банки).

Векселедержатель повинен своєчасно звертатися до банку-ремітента для проведення операції інкасування. У разі необхідності залучення до інкасування іншого банку (інших банків) необхідно враховувати також терміни пересилання документів між банками.