Виконання функцій розрахункової палати для пред'явлення векселів до платежу

На виконання вимог Закону України «Про обіг векселів в Україні», Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі та Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.09.01 р. № 403, філії Банку виконують функції розрахункових палат для пред'явлення до платежу векселів, виданих (акцептованих) їх Клієнтами.

Виконання Банком функцій розрахункової палати не передбачає інкасування векселя, оскільки Клієнт звертається для пред'явлення векселя безпосередньо до Банку - розрахункової палати, яка і посвідчує факт пред'явлення.

Слід також відрізняти вказану операцію від доміциляції векселів, оскільки за доміцильованими векселями Банк призначається особливим платником за векселем, а розрахункова палата лише посвідчує факт пред'явлення, але при цьому вона не є платником.

Якщо векселедержатель має намір пред'явити вексель до Банку, який одночасно є і особливим платником за цим векселем, і розрахунковою палатою, Банк повинен виконати функції розрахункової палати та оплатити його з відповідного рахунку, якщо не отримає інших розпоряджень від платника за векселем у встановленому порядку.
Векселедержатель може здійснити пред'явлення векселя безпосередньо платнику в місці платежу, або в розрахункову палату. Пред'явлення векселя в розрахункову палату рівноцінне пред'явленню до платежу.

Банк як розрахункова палата може прийняти заяву про намір пред'явити вексель, якщо вона надійшла у такі терміни:

  • У разі, якщо розрахункова палата і платник знаходяться в одному регіоні (області) України - не раніше 14 і не пізніше 3 робочих днів до настання терміну платежу.
  • У разі, якщо розрахункова палата і платник знаходяться у різних регіонах України (наприклад, обслуговуються за допомогою системи «Клієнт-Банк») - не раніше 20 і не пізніше 14 робочих днів до настання терміну платежу.