Зберігання векселів

Зберігання векселів - це здійснення Банком за дорученням, від імені та за рахунок векселедержателя операцій з векселями відповідно до одержаних від нього інструкцій, а саме:

  • Зберігання.
  • Передавання оригіналу векселя законному векселедержателю копії векселя.
  • Передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя.
  • Передавання оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі за умов, зазначених векселедержателем.

Зберігання векселів здійснюється за двома видами: відкрите та закрите.

Відкрите зберігання здійснюється шляхом подання до Банку супровідного доручення на зберігання з точними і повними інструкціями щодо дій банку з векселями.

Закрите зберігання здійснюється шляхом надання векселедержателю депозитного сейфа у сховищі Банку без будь-яких інструкцій щодо дій Банку з векселями. Закрите зберігання здійснюється на підставі договору про зберігання векселів. Договір може укладатися на певний термін, без зазначення терміну або до вимоги та/або про зберігання визначених векселів. Він може містити умови про майнову відповідальність Банку.

Векселі, що передаються Банку на відкрите зберігання, повинні мати супровідне доручення на відкрите зберігання векселів, у якому мають міститися точні та повні інструкції векселедержателя. Банк діє тільки згідно з такими дорученнями.

Доручення на відкрите зберігання векселя має містити реєстр векселів, що передаються. Для забезпечення відкритого зберігання векселів достатньо лише реєстру векселів, переданих до Банку на відкрите зберігання.
Відкрите зберігання векселів Банк здійснює згідно з укладеним із векселедержателем договором про відкрите зберігання векселів.

Банк має право укладати договір щодо:

  • Приймання векселів на зберігання для повернення векселедержателю на його першу вимогу, незалежно від терміну зберігання.
  • Приймання оригіналів векселів на зберігання для їх передавання законному векселедержателю копій векселя.
  • Приймання векселів на зберігання для їх передавання зазначеним у дорученнях на зберігання векселів особам на визначених дорученнями умовах.
  • Вчинення інших дій з векселями відповідно до інструкцій, викладених у дорученнях на відкрите зберігання векселів (контроль за термінами платежу за векселями, передавання векселів у заставу на користь третіх сторін, приймання векселів у заставу на користь векселедержателя, виконання всіх інших дій, пов'язаних з відкритим зберіганням векселів та захистом прав векселедержателя).