Корпоративні платіжні картки

Своїм корпоративним клієнтам ПАТ «Промінвестбанк» пропонує Корпоративні платіжні картки, які надають змогу їх держателям здійснювати операції з безготівкової оплати товарів та послуг й одержувати готівку згідно чинного законодавства України в таких випадках:

 • Одержання готівки в гривнях для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання готівкового обігу, а також чистого доходу фізичними особами-підприємцями.
 • Здійснення розрахунків у безготівковій формі в гривнях, пов'язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України.
 • Одержання готівки в іноземній валюті за межами України для оплати витрат на відрядження.
 • Здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України (відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух)  у розмірах, встановлених для вивезення готівкової іноземної валюти нормативно-правовими актами НБУ, що регулюють переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів і платіжних карток через митний кордон України.

 
Корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами).
 
Використання корпоративних платіжних карток Mastercard Business та VISA Business ПАТ «Промінвестбанк», окрім стандартних переваг платіжних карток надає підприємству ще й додаткові, а саме:

 • Поточний рахунок з використанням платіжної картки ведеться у гривнях (також є можливість відкриття поточних рахунків з використанням платіжної картки в іноземній валюті), а готівка отримується у валюті країни перебування відрядженого, тобто немає необхідності купувати іноземну валюту для закордонних відряджень.
 • Спрощується система бухгалтерського обліку на підприємстві – кожна операція держателя платіжної картки забезпечується чеком, що дає можливість звітувати по витрачених сумах, зіставляючи їх із випискою ПАТ «Промінвестбанк» про здійснені операції.

Для відкриття корпоративної платіжної картки необхідно:

1. Звернутися до відділення ПАТ «Промінвестбанк».
2. Ознайомитися з умовами користування корпоративною платіжної карткою та обрати найбільш привабливий для себе картковий продукт із широкого спектру продуктів ПАТ «Промінвестбанк».
3. У разі згоди з умовами користування корпоративною платіжної карткою заповнити, підписати та завірити печаткою:

 • Два примірники заяви на відкриття корпоративного поточного рахунку з використанням платіжної картки.
 • Два примірники заяви на корпоративну платіжну картку на кожного Держателя платіжної картки, яких корпоративний Клієнт визначає самостійно.
 • Два примірники Правил користування корпоративною платіжною карткою.
 • Два примірники Тарифів для суб'єктів підприємницької діяльності-резидентів України.

4. Держателю корпоративної платіжної картки необхідно підписати два примірники заяви на відкриття корпоративної платіжної картки.
 
5. Корпоративний Клієнт до заяви на випуск першої корпоративної платіжної картки додає:

 • Якщо він уже є Клієнтом ПАТ «Промінвестбанк» – ксерокопію анкети на відкриття поточного рахунку.
 • Якщо він є Клієнтом іншого банку – оригінал анкети на відкриття поточного рахунку та інші документи згідно чинного законодавства України.

6. Внести плату за обслуговування корпоративної платіжної картки згідно з тарифами та суму початкового внеску на поточний рахунок з використанням платіжної картки.
 
7. Внести на поточний рахунок необхідну суму коштів незнижувального залишку.
 
8. Отримати корпоративну платіжну картку після оформлення всіх необхідних документів та внесення коштів.

Додаткова інформація: