Центр платіжного контролю

Великим підприємствам, які мають територіально віддалені підрозділи, філії та дочірні структури, для здійснення оперативного контролю й синхронного проведення фінансових операцій між підрозділами зручним та корисним стане додатковий сервіс комплексу електронного банкінгу PIB-Online «Центр платіжного контролю».

Основні переваги сервісу «Центр платіжного контролю»:

 • Централізований контроль грошових потоків.
 • Одночасна робота користувача з документами та довідниками декількох організацій.
 • Централізований контроль та затвердження вихідних платежів своїх структурних підрозділів.
 • Відсутність необхідності «перемикання» між організаціями та зміни ключів ЕЦП.
 • Отримання детальної інформації стосовно виконання бюджету, спроб перевищення лімітів.
 • Оперативний доступ до інформації про залишки лімітів.
 • Можливість вибіркового візування документів декількох організацій.
 • Отримання консолідованої звітності по поточних рахунках декількох організацій.
 • Можливість складання додаткових управлінських звітів.
 • Зручність у роботі, мінімізація помилок: платіж може бути віднесений лише до активної статті витрат, яка вибирається з довідника.
 • Висока швидкість обслуговування.
 • Економія часу, матеріальних та людських ресурсів.

Корпоративний контроль:

Підтвердження вихідних платежів дочірніх організацій. Даний сервіс дозволяє головній організації контролювати списання грошових коштів з поточних рахунків структурних підрозділів. Він являє собою комплекс управління безпосередньо з офісу Підприємства-клієнта платіжними дорученнями структурних підрозділів або компаній холдингу з метою прийняття рішень або здійснення контролю доцільності, своєчасності та відповідності вихідних платежів корпоративним правилам роботи підприємства.

По всім питанням щодо роботи в Комплексі електронного банкінгу «PIB-Online» просимо звертатись до свого обслуговуючого менеджера.

Консолідована виписка:

Сукупність виписок, які надходять до офісу Підприємства-клієнта, про рух коштів по кожному з поточних рахунків структурних підрозділів компанії або холдингу. Виписка надається Клієнту в електронному вигляді, її можна переглянути, роздрукувати, експортувати в програмний комплекс Клієнта для подальшої обробки даних та складання необхідних Клієнту звітів.

По всім питанням щодо роботи в Комплексі електронного банкінгу «PIB-Online» просимо звертатись до свого обслуговуючого менеджера.

Корпоративне бюджетування:

Дозволяє центральним організаціям холдингу здійснювати централізований контроль за виконанням корпоративного бюджету дочірніми організаціями. Цей додатковий сервіс надає керівництву холдингу можливість впровадити сувору фінансову дисципліну виконання витратної частини корпоративного бюджету на всіх рівнях холдингу. Використання сервісу «Корпоративне бюджетування» дозволяє здійснювати:

 • Отримання звітності в розрізі статей бюджету.
 • Оперативне управління лімітами та бюджетами.
 • Класифікацію платіжного доручення відповідно до заданого бюджету.

По всім питанням щодо роботи в Комплексі електронного банкінгу «PIB-Online» просимо звертатись до свого обслуговуючого менеджера.