Автоконсолідація коштів на рахунках клієнтів (Target Balancing)

Для автоматизації управління грошовими коштами підприємства на поточних рахунках корпоративних клієнтів, в тому числі групи компаній, ПАТ «Промінвестбанк» пропонує продукт «Автоконсолідація коштів на поточних рахунках клієнтів (Target Balancing)».

Автоконсолідація  дозволяє акумулювати  на поточному рахунку головної компанії групи (майстер-рахунку) залишки грошових коштів, які доступні на поточних рахунках структурних підрозділів групи (субрахунках).

Використання цієї послуги звільняє корпоративного Клієнта від необхідності перевіряти обсяги грошових коштів структурних підрозділів та створювати велику кількість платіжних доручень на перерахування коштів у разі необхідності консолідувати кошти на поточному рахунку головної компанії. Послуга дозволяє у погоджений з Клієнтом час акумулювати на поточному рахунку головної компанії залишки коштів, доступні на поточних рахунках структурних підрозділів.
 
Особливу цінність Target Balancing має для груп компаній з децентралізованою організаційною структурою, оскільки його використання дозволяє:

 • Оптимізувати управління поточними рахунками компаній.
 • Посилити фінансову дисципліну всередині групи.
 • Організувати моніторинг використання грошових коштів підконтрольними компаніями.
 • Підвищити прозорість підтримання залишків на поточних рахунках.
 • Економити час завдяки автоматизації операцій.

 
Використовуючи Target Balancing, Клієнт може самостійно налаштувати параметри автоматичного перерахування коштів, обираючи найбільш прийнятні для себе опції:

Встановити суму автоперерахування:

 • 100% залишку коштів із субрахунку(ів) на майстер-рахунок (розмір залишку, який залишається на поточному рахунку після автоперерахування, дорівнює нулю).
 • Фіксована сума коштів.
 • Сума коштів, що перевищує фіксований цільовий залишок на субрахунку.
 • Фіксований відсоток від залишку коштів.
 • Фіксований відсоток від залишку коштів на субрахунку,  що перевищує цільовий залишок.

Встановити період автоперерахування:

 • Щоденно.
 • Щотижня, в певний день тижня.
 • Щомісячно, в певний день місяця.

Встановити час автоперерахування:

 • Певний час операційного дня.
 • Наприкінці операційного дня.
 • На початку операційного дня.

Таким чином, Target Balancing – це продукт «індивідуального шиття» для кожного Клієнта, оскільки для реалізації його функціоналу підбираються опції, що максимально відповідають потребам кожного корпоративного Клієнта.