Дотримання правил фінансового моніторингу

ПАТ «Промінвестбанк» дотримується загальноприйнятих світових стандартів у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, набутих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. На всіх рівнях організаційної структури Банку забезпечується належний контроль, який відповідає характеру та обсягам операцій, що проводяться Банком, та не допускає можливостей проведення через Банк фінансових операцій незаконного характеру.

У ПАТ «Промінвестбанк» з врахуванням напрямків діяльності та особливостей клієнтської бази створена, функціонує та постійно вдосконалюється внутрішньобанківська система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, робота якої заснована на вимогах чинного законодавства України, рекомендаціях міжнародних організацій та практичному досвіді роботи. Роботу системи забезпечує департамент комплаєнс  на чолі з відповідальним працівником Банку з фінансового моніторингу, членом Правління Банку.

Робота внутрішньобанківської системи реалізується за двома основними напрямками:

 • Здійснення належної ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів із застосуванням процедури «Знай свого Клієнта».
 • Аналіз фінансових операцій клієнтів з метою з`ясування їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності, а також з метою виявлення та повідомлення про підозрілі операції уповноважені державні органи.

Основною метою функціонування внутрішньобанківської системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, є захист репутації Банку та його клієнтів.

ПАТ «Промінвестбанк»:

 • Не відкриває та не веде анонімні (номерні) поточні рахунки.
 • Не вступає в договірні відносини з клієнтами – юридичними чи фізичними особами – у разі, якщо виникає сумнів в тому, що особа виступає від власного імені.
 • Не встановлює та не підтримує кореспондентські відносини з банками, іншими фінансовими установами-нерезидентами, що не мають постійного місцезнаходження та не провадять діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не підлягають відповідному нагляду в державі (на території) за місцем свого розташування, а також з банками та іншими фінансовими установами-нерезидентами, що підтримують такі кореспондентські відносини.
 • Не встановлює та не підтримує кореспондентські відносини з банками, іншими фінансовими установами-нерезидентами, які не дотримуються загальноприйнятих стандартів та не застосовують належних заходів з метою протидії легалізації кримінальних доходів або фінансуванню тероризму.
 • Застосовує підвищені заходи обачності при встановленні відносин з банками-нерезидентами, що зареєстровані в державах (на територіях), які пропонують пільговий податковий режим та/або не передбачають розкриття та надання інформації про фінансові операції, а також при проведенні операцій з резидентами таких держав та територій.

З метою досягнення зазначених цілей ПАТ «Промінвестбанк» розроблено та впроваджено внутрішні нормативні документи з питань фінансового моніторингу, які затверджені Правлінням Банку та враховують вимоги чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України. А саме:

 • Правила внутрішнього фінансового моніторингу.
 • Програму ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів.
 • Програми проведення фінансового моніторингу (за напрямками діяльності Банку).
 • Програму навчання та підвищення кваліфікації персоналу.
 • Програму оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

Службою внутрішнього аудиту Банку здійснюються щорічні перевірки діяльності з питань фінансового моніторингу, результати яких розглядаються на засіданнях Наглядової Ради Банку.

Відповідальний працівник Банку з питань фінансового моніторингу:

Харченко Поліна Сергіївна – директор департаменту  комплаєнс, член Правління Банку.

Адреса електронної пошти: polina.kharchenko@pib.ua.

Контактний телефон: +38 (044)  364-66-66.