Депозит «Стабільний»

Банком з 04.09.2020 року призупинено укладення нових договорів за вкладом «Стабільний».
 

Депозит «Стабільний» гарантує Вам максимальну процентну ставку та широкий вибір строків розміщення.

Умови:

  • Мінімальна сума розміщення – 5 000 гривень / 500 доларів США / 500 євро.
  • Виплата відсотків наприкінці терміну / щомісяця.
  • Без можливості поповнення та часткового зняття.
  • Гарантія безпеки вкладу завдяки участі Банку в Фонді гарантування вкладів.
  • Разом із депозитом відкривається поточний рахунок у валюті вкладу та оформлюється платіжна картка.
  • Пролонгація відсутня. Повернення вкладу здійснюється безготівковим переказом на поточний рахунок або на поточний рахунок з використанням платіжної картки клієнта, відкритий в Банку. Для розміщення депозиту на новий термін, вам необхідно звернутися у відділення Банку.

Тарифи:

Базові процентні ставки за депозитними вкладами для фізичних осіб

Додатково:

 Попередження:

1. Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • приймаючи умови публічної пропозиції щодо надання банківських, фінансових та інших послуг на умовах, передбачених Договором-анкетою/ іншим Договором-Анкетою на отримання банківських послуг, клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;
  • у разі порушення договірних умов до клієнта можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами договору;
  • у разі неналежного виконання клієнтом своїх зобов'язань за Договором-анкетою/ іншим Договором - Анкетою на отримання банківських послуг Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;
  • відповідно до норм чинного законодавства України доходи отримані клієнтом відповідно до умов Договору підлягають оподаткуванню.

2. Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.