Документи

Для відкриття депозиту необхідно надати наступні документи:*

Для фізичної особи – резидента:

  • Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
  • Картка платника податків або довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН).**

Для фізичної особи – нерезидента:

  • Паспортний документ;
  • Документ, що підтверджує місце проживання або тимчасового перебування особи на території України;
  • У разі внесення готівки на рахунок — документ, що підтверджує джерело походження готівки.

Особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов’язана також подати до Банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю.

Особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов’язана також подати до Банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби.

 

* Вказаний перелік документів не є вичерпним. Банком з метою ідентифікації клієнта та здійснення інших дій, що згідно  з чинним законодавством України необхідні для відкриття рахунку, можуть вимагатись додаткові документи.

**Банк має право відкрити рахунок фізичній особі - резидентові без надання документа, що засвідчує присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблена відмітка про право  здійснювати платежі без ідентифікаційного номера.


 

Дивіться повний перелік документів для іноземних громадян, осіб без громадянства та інших осіб.
 

Договора можна переглянути за посиланням.