Кредит/кредитна лінія

ПАТ «Промінвестбанк» надає суб'єктам господарської діяльності кредити:

 • У національній або іноземній валютах.
 • У безготівковій формі (в готівковій – для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції).
 • На поточну (придбання сировини, матеріалів, палива, інші виробничі витрати) та інвестиційну діяльність (на будівництво, реконструкцію, технічне переобладнання та розширення виробничих об'єктів, купівлю будівель, споруд, техніки, обладнання, транспортних засобів, налагодження випуску нової продукції тощо).
 • У разовому порядку, відповідно до відкритої кредитної лінії, у формі овердрафту.
  Сума та термін кредиту залежать від специфіки кредитного проекту. Короткострокові кредити (на термін до одного року) надаються переважно на формування обігових коштів суб'єктів господарювання. Довгострокові (понад один рік) – на відновлення, розширення та створення основних фондів.

Як забезпечення за кредитом може прийматися:

 • Майнові права на грошові кошти за договором банківського вкладу (депозиту).
 • Майно (нерухомість, транспортні засоби, товари в обігу та переробці, цінні папери тощо), майнові права. Заставодавцем може виступати як сам позичальник, так і третя особа (майновий поручитель).
 • Порука або гарантія третьої особи.
 • Страхування (як додаткове забезпечення).
  Майно, яке передається в заставу за кредитом Банку, має бути оцінене незалежним експертом та застраховане в страховій компанії, з якою Банк уклав Генеральну угоду про надання страхових послуг.

До Вашої уваги:

Фінансування інвестиційного імпорту за рахунок кредитних ресурсів іноземних банків.

Додаткова інформація: