Платежі та перекази

ПАТ «Промінвестбанк» надає послуги по здійсненню платежів, а також переказів у гривні та іноземній валюті.

Оплату можна здійснити:

Послуги:

  • Банківські операції.
  • Комунальні послуги (опалення, світло, вода тощо).
  • Мобільний звязок.
  • Інтернет та Телебачення.
  • Платежі до бюджетів, в.т.ч. податки, збори, штрафи, послуги ДАІ тощо.
  • Платежі на благодійну допомогу.

Корисна Інформація:

Загальні умови надання банківських, фінансових та інших послуг, а також інша корисна інформація.

Тарифи:

Тарифи на здійснення банківських, фінансових та інших послуг, а також інша корисна інформація

Тарифи на здійснення платежів населення безготівковим шляхом за програмою "Універсальний поточний рахунок", діють з 1.11.2021

Архів тарифів

Банком з 04.09.2020 року призупинено укладення нових договорів за тарифною програмою «Поточний рахунок «Для переказів»
Тарифи на здійснення платежів населення безготівковим шляхом за програмою "Поточний рахунок" Для переказів"

Попередження:

1. Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • приймаючи умови публічної пропозиції щодо надання банківських, фінансових та інших послуг на умовах, передбачених Договором-анкетою/ іншим Договором-Анкетою на отримання банківських послуг, клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;
  • у разі порушення договірних умов до клієнта можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами договору;
  • у разі неналежного виконання клієнтом своїх зобов'язань за Договором-анкетою/ іншим Договором - Анкетою на отримання банківських послуг Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;
  • відповідно до норм чинного законодавства України доходи отримані клієнтом відповідно до умов Договору підлягають оподаткуванню.

2. Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.