Загальні збори акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», скликані на 9 лютого 2018 року, не відбулися

Згідно зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», що скликалися на 9 лютого 2018 року, зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 0,1678% голосуючих акцій.

Враховуючи відсутність кворуму, Загальні збори акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 9 лютого 2018 року не відбулися.