Календарний план розміщення на 2020 рік

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» НА 2020 РІК

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

(згідно вимог частини сьомої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (у редакції від 01.01.2020 року))

Інформація, яка підлягає оприлюдненню

Дата оприлюднення

Річна інформація про емітента

не пізніше 30.04.2020

Річна фінансова звітність

не пізніше 30.04.2020

Проміжна інформація про емітента

за 4 квартал 2019 року - не пізніше 30.01.2020;

за 1 квартал 2020 року - не пізніше 30.04.2020;

за 2 квартал 2020 року - не пізніше 30.07.2020;

за 3 квартал 2020 року - не пізніше 30.10.2020

Проміжна фінансова звітність

за 1 квартал 2020 року - не пізніше 30.04.2020;

за 2 квартал 2020 року - не пізніше 30.07.2020;

за 3 квартал 2020 року - не пізніше 30.10.2020

Консолідована проміжна фінансова звітність

за 1 квартал 2020 року - не пізніше 30.05.2020;

за 2 квартал 2020 року - не пізніше 30.08.2020;

за 3 квартал 2020 року - не пізніше 30.11.2020

Інформація про проведення річних загальних зборів

не пізніше 31.03.2020

Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства та щодо якої емітент може передбачити дату оприлюднення

-