Інформація про Внєшекономбанк

Державну корпорацію «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» створено на підставі Федерального закону РФ «Про банк розвитку» шляхом реорганізації в 2007 році Зовнішекономбанку СРСР.
 

Банк розвитку – один з ключових інструментів реалізації державної економічної політики, яку спрямовано на усунення інфраструктурних обмежень економічного зростання, підвищення ефективності використання природних ресурсів, розвиток високотехнологічних галузей промисловості, розкриття інноваційного та виробничого потенціалу малого та середнього бізнесу, підтримку експорту промислової продукції та послуг.
 

Внєшекономбанк бере участь у реалізації пріоритетних для розвитку економіки країни інвестиційних проектів, які не отримують достатніх ресурсів з боку приватного сектора в силу їх масштабності, складності та тривалості строків окупності. Банк забезпечує підтримку проектів як шляхом надання кредитів і позик, в тому числі спільно з фінансовими інститутами, так і за допомогою надання гарантій та поручительств.
 

Внєшекономбанк фінансує проекти державного значення в області інфраструктури і в інноваційній сфері, бере участь у реалізації проектів, спрямованих на підвищення ефективності використання природних ресурсів, охорону навколишнього середовища та поліпшення екологічних обставин. Банк сприяє розвитку малого та середнього підприємництва в країні, реалізуючи державну програму фінансової підтримки МСП , бере участь у фінансуванні інвестиційних проектів, спрямованих на модернізацію мономіст, підтримує російських експортерів на світових ринках, сприяє залученню прямих іноземних інвестицій до Росії.
 

Внєшекономбанк діє на підставі Федерального закону від 17 травня 2007 року №82-ФЗ «Про банк розвитку». Основні напрями та показники його діяльності визначені Меморандумом про фінансову політику, затвердженим розпорядженням Уряду Російської Федерації від 27 липня 2007 року №1007-р.
 

В Україні Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» є головним акціонером ПАТ «Промінвестбанк» – 99,7726% акцій.
 

Голова наглядової ради Внєшекономбанку – Голова Уряду Російської Федерації Дмитро Анатолійович Медведєв.

Голова Внєшекономбанку – Ігорь Іванович Шувалов.