Конкурс з продажу активів

Шановні панове!

ПАТ «Промінвестбанк» повідомляє про проведення Конкурсу з продажу прав вимоги за кредитними зобов'язаннями Позичальника Банку, сферою діяльності якого є виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. (далі – Предмет продажу).


Основні умови проведення конкурсу:

Початкова (мінімальна) ціна Предмету продажу становить гривневий еквівалент в розмірі  8 200 00,00 дол США (відповідно до офіційного курсу НБУ на дату укладення Договорів відчуження).
Строк прийняття заявок від учасників з 10.01.2022 до 20.01.2022 (включаючи підписання Договорів ескроу, Договорів про обмін конфіденційною інформацією, заяв, анкет та інших необхідних документів та ознайомлення учасників з документами щодо Предмету продажу
).
Форма проведення Конкурсу - шляхом направлення заявок з ціновою пропозицією на електронну скриньку ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Банк) konkurs@pib.ua та/або на паперовому носії в запечатаних конвертах нарочним способом, та/або почтовим відправленням  на адресу: 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8.

Конкурс може бути проведений за умови  наявності заявки одного учасника та/чи більше учасників.
До участі в Конкурсі приймаються заявки лише тих учасників, які надійшли до Банку у встановлений строк (не пізніше 20.01.2022) та які відкрили в будь якому банку України еcкроу-рахунок та розмістили на ньому суму у розмірі гривневого еквіваленту 1 000 000,00 дол США (відповідно до офіційного курсу Національного банку України на дату розміщення грошових коштів на ескроу-рахунку).
Договір еcкроу-рахунку має містити наступні положення:
1.    У разі якщо учасник Конкурсу став Переможцем Конкурсу:
- встановлюється заборона на розпорядження грошовими коштами в розмірі гривневого еквіваленту в розмірі гривневого еквіваленту 1 000 000,00 дол США протягом 30 (тридцяти) календарних днів починаючи з 21.01.2022;
-    сума покриття на еcкроу-рахунку підлягає зарахуванню в рахунок оплати за укладеними Договорами відчуження Предмету продажу (реквізити для зарахування коштів: Рахунок – UA023000120000000000373989002. Отримувач – ПАТ «Промінвестбанк». МФО 300012. Код ЄДРПОУ 00039002).

2.   У разі якщо учасник Конкурсу не став Переможцем Конкурсу, зобов’язання щодо блокування коштів та перерахування їх ПАТ «Промінвестбанк» припиняються не пізніше наступного робочого дня з дати встановлення такої події (лист від Банку направлений на електронну адресу учасника Конкурсу).

3.   У разі якщо Переможець Конкурсу після укладення Договорів відчуження несвоєчасно та/або не в повному обсязі виконав зобов’язання за Договорами відчуження сума коштів у розмірі гривневого еквіваленту 1 000 000,00 дол. США списується з ескроу-рахунку, як штраф, на користь ПАТ «Промінвестбанк» (реквізити для зарахування коштів: Рахунок – UA023000120000000000373989002. Отримувач – ПАТ «Промінвестбанк». МФО 300012. Код ЄДРПОУ 00039002).

·   Заявки від учасників які не надали копію договору еcкроу-рахунку та не розмістили на ньому суму в розмірі гривневого еквіваленту 1 000 000,00 дол США, вважаються такими, що не відповідають умовам Конкурсу та до розгляду не приймаються.
·     Визначення переможців проводиться на підставі найвищої запропонованої ціни купівлі-продажу та/або відшкодування за Предмет продажу. Переможцю Конкурсу електронною поштою направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем  Конкурсу.
·  Засідання Комісії з визначення переможця Конкурсу проводиться 21.01.2022.
· Учасник має право подати або змінити заявку до закінчення строку проведення конкурсу.  При цьому, зараховується заявка, що надійшла останньою за часом.
· Банк має право не враховувати будь-які пропозиції, що надійдуть від учасників Конкурсу після закінчення зазначеного строку подачі заявок або будуть надані з порушенням встановленої Банком форми заявки.
·     Переможець Конкурсу протягом 10 (десяти) банківських днів зобов’язаний укласти з Банком Договори відчуження з відкладальними умовами  щодо набрання їх чинності з моменту отримання Банком необхідних рішень і дозволів на проведення даної операції.
·     Оплата відшкодування Покупцем за укладеними Договорами відчуження Предмету продажу не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати набуття законної сили Договорів відчуження.
·     Учасник конкурсу зобов’язаний додержуватись положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». В іншому випадку, Банк має право припинити  роботу з переможцем конкурсу, та перейти до розгляду інших пропозицій.
АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (потребує заповнення та подання разом з Договором про обмін конфіденційною інформацією).
·     Конкурс проводиться на підставі та за правилами визначеними внутрішніми рішеннями Банку. Конкурс не є аукціоном та не створює будь-яких прав для учасників та зобов'язань Банку перед учасниками.
Банк має право відмінити результати конкурсу до укладення та посвідчення Договору відчуження без пояснення причин.
У разі зацікавленості з Вашого боку взяти участь в Конкурсі, пропонується в термін до 20.01.2022 (включно) укласти з Банком Договір про обмін конфіденційною інформацією, надати АНКЕТУ-ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. Після укладання та надання вищезазначених документів Ваші представники будуть допущені до ознайомлення з інформацією про Предмет продажу.
Заповнені форми заявок, договорів та анкет необхідних для участі в Конкурсі, необхідно направляти на наступні електронні адреси: sergey.moroz@pib.ua; vladimir.solokhin@pib.ua; mikhail.pryadko@pib.ua

Додатки:
Договір про обмін конфіденційною інформацією.
АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.
Договір еcкроу-рахунку.
Заявка на участь у конкурсі.