Конкурс з продажу активів

Шановні панове!

ПАТ «Промінвестбанк» повідомляє про проведення Конкурсу з продажу прав вимоги за кредитними зобов'язаннями двох Позичальників Банку та 100% часток в статутних капіталах цих Позичальників (далі – Предмет продажу).

Сферою діяльності Позичальників є: виробництво тонколистового оцинкованого прокату, фарбованого рулонного прокату, профнастилу, профілів металевих оцинкованих і пофарбованих різних марок, будівельних металоконструкцій.

Основні умови проведення конкурсу:

  • Початкова (мінімальна) ціна Предмету продажу становить 216 203 000,00 грн, але не менше еквіваленту 7 727 524,25 дол США (відповідно до офіційного курсу Національного банку України на дату укладення Договорів).
  • Строк прийняття заявок від учасників:
  • з 27.05.2021 до 10.06.2021 (включаючи підписання Договору про обмін конфіденційною інформацією, заяв, інших необхідних документів та ознайомлення учасників з Предметом продажу).
  • Форма проведення Конкурсу – шляхом направлення заявок з ціновою пропозицією на електронну скриньку ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Банк) konkurs@pib.ua та/або на паперовому носії в запечатаних конвертах нарочним способом, та/або почтовим відправленням  на адресу: 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8.
  • Конкурс може бути проведений за умови  наявності заявки одного учасника та/чи більше учасників.
  • До участі в Конкурсі приймаються заявки лише тих учасників, які надійшли до Банку у встановлений строк (не пізніше 10.06.2021), відкрили в будь якому банку України еcкроу-рахунок та розмістили на ньому суму у розмірі 2 760 000,00 гривень.
  • Договір еcкроу-рахунку має містити наступні положення:

1.   У разі якщо учасник конкурсу став Переможцем Конкурсу:

- встановлення заборони на розпорядження коштами в розмірі 2 760 000,00 гривень протягом 40 (сорока) календарних днів починаючи з 14.06.2021;

- сума покриття на еcкроу-рахунку підлягає зарахуванню в рахунок оплати за укладеними Договорами відчуження Предмету продажу (реквізити для зарахування коштів: Рахунок – UA023000120000000000373989002. Отримувач – ПАТ «Промінвестбанк». МФО 300012. Код ЄДРПОУ 00039002).

2.   У разі якщо учасник Конкурсу не став Переможцем Конкурсу, зобов’язання щодо блокування коштів та перерахування їх ПАТ «Промінвестбанк» припиняються не пізніше наступного робочого дня з дати встановлення заборони на розпорядження коштами.

3.   У разі якщо Переможець Конкурсу відмовився від укладення Договорів купівлі-продажу/факторингу/відступлення прав вимоги (далі – Договори відчуження), та/або не своєчасно та/або не в повному обсязі виконав  свої зобов’язання за укладеними Договорами відчуження:

-      сума коштів у розмірі 2 760 000,00 гривень списується, як штраф на користь ПАТ «Промінвестбанк» (реквізити для зарахування коштів: Рахунок – UA023000120000000000373989002. Отримувач – ПАТ «Промінвестбанк». МФО 300012. Код ЄДРПОУ 00039002).

·   Заявки від учасників які не надали копію договору еcкроу-рахунку та не розмістили на ньому суму 2 760 000,00 гривень, вважаються такими, що не відповідають умовам Конкурсу та до розгляду не приймаються.

·     Визначення переможців проводиться на підставі найвищої запропонованої ціни купівлі-продажу та/або відшкодування за Предмет продажу. Переможцю Конкурсу електронною поштою направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем  Конкурсу.

·  Засідання Комісії з визначення переможця Конкурсу проводиться 14.06.2021.

· Учасник має право подати або змінити заявку до закінчення строку проведення конкурсу.  При цьому, зараховується заявка, що надійшла останньою за часом.

· Банк має право не враховувати будь-які пропозиції, що надійдуть від учасників Конкурсу після закінчення зазначеного строку подачі заявок або будуть надані з порушенням встановленої Банком форми заявки.

·     Строк укладення Договору купівлі – продажу/ відступлення права вимоги до 10 банківських днів. Договір укладається на умовах, запропонованих Банком.

·     Оплата відшкодування Покупцем за укладеними Договорами відчуження Предмету продажу не пізніше 2 (двох) банківських днів з дати набуття законної сили Договорів відчуження.

Договори відчуження набирають чинності з моменту підписання сторонами (Банк, Покупець) та за умови набуття законної сили ухвали/рішення/постанови відповідного компетентного судового органу щодо скасування будь-яких арештів накладених на майно та активи Банку, які обмежують право останнього здійснити продаж/відступлення Предмету продажу, а також за умови отримання Банком відповідного дозволу на проведення даної операції/на відчуження від Національного банку України.

·     Учасник конкурсу зобов’язаний додержуватись положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». В іншому випадку, Банк має право припинити  роботу з переможцем конкурсу, та перейти до розгляду інших пропозицій.

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (потребує заповнення та подання разом з Договором про обмін конфіденційною інформацією).

·     Конкурс проводиться на підставі та за правилами визначеними внутрішніми рішеннями Банку. Конкурс не є аукціоном та не створює будь-яких прав для учасників та зобов'язань Банку перед учасниками.

Банк має право відмінити результати конкурсу до укладення та посвідчення Договору відчуження без пояснення причин.

У разі зацікавленості з Вашого боку взяти участь в Конкурсі, пропонується в термін до 10.06.2021 (включно) укласти з Банком Договір про обмін конфіденційною інформацією, надати АНКЕТУ-ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. Після укладання та надання вищезазначених документів Ваші представники будуть допущені до ознайомлення з інформацією про Предмет продажу.

Запити стосовно отримання форми заявки для участі в Конкурсі, необхідно направляти на наступні електронні адреси:  sergey.moroz@pib.ua; vladimir.solokhin@pib.ua; mikhail.pryadko@pib.ua.