Конкурс з продажу активів

Шановні панове!
ПАТ «Промінвестбанк» повідомляє про проведення конкурсу з продажу об’єктів нерухомості.

Адреса об’єктів нерухомості:
-   нежилий будинок (літ. А):
м. Київ, вулиця Софіївська, будинок 9;
- земельна ділянка, за адресою:
м. Київ, р-н Шевченківський, вулиця Софійська, 9 літ. «А».

Площа:
нежилий будинок – 590,50 м²;
земельна ділянка – 0,0637 га,
(далі разом – ОН).

Умови проведення конкурсу:
Дата початку конкурсу: 14.01.2022 р.
Строк подачі заявок на участь у конкурсі: до 24.01.2022 до 18:00 включно.
Початкова вартість конкурсу: еквівалент  2 550 000,00 доларів США, у т.ч. ПДВ.
Встановлений розмір кроку конкурсу: еквівалент 50 000,00 доларів США, у т.ч. ПДВ.
Умови оплати: 100 % від ціни продажу ОН. Оплата в гривнях за курсом НБУ на день укладення договорів купівлі-продажу.
Пропозиції, які не є кратними зазначеному кроку конкурсу, вважаються не заявленими;
Витрати покупця: збір в Пенсійний фонд - 1%, плата за посвідчення договорів, нотаріальні витрати.
У конкурсі приймаються заявки лише тих учасників, які надійшли до Банку у встановлений строк проведення конкурсу. Банк має право не враховувати будь-які пропозиції від потенційних покупців, що надійдуть після закінчення строку конкурсу.
Учасник має право подати або змінити заявку до закінчення строку проведення конкурсу. При цьому, зараховується заявка, що надійшла останньою за часом. У конкурсі приймаються заявки лише тих учасників, які надійшли до Банку у встановлений строк проведення конкурсу.
Договори купівлі-продажу укладаються на умовах, запропонованих Банком. У випадку не згоди переможця конкурсу на укладення договорів купівлі-продажу на умовах, запропонованих Банком – договори купівлі-продажу не укладаються, а переможцем визнається учасник, яким була запропонована найбільш висока ціна в порівнянні з цінами, запропонованими іншими учасниками, але не менше за початкову ціну ОН, про що на його електронну пошту направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем конкурсу (проєкт типової форми договору купівлі-продажу додається).
Протягом 5-ти робочих днів з моменту направлення відповідного листа-повідомлення, переможець конкурсу повинен надати Банку документи, які підтверджують походження коштів на суму не менше, ніж ціна продажу ОН. У випадку не підтвердження переможцем конкурсу походження коштів, Банк має право припинити  роботу з переможцем конкурсу, та перейти до розгляду інших пропозицій.
Строк укладення та посвідчення договорів купівлі-продажу – 10 робочих днів з моменту направлення переможцю конкурсу відповідного листа-повідомлення щодо готовності Банку до укладення договорів купівлі-продажу. У разі не укладення та не посвідчення договорів купівлі-продажу з переможцем конкурсу у встановлений строк з вини переможця або у разі ненадходження повної оплати у встановлені договорами строки, переможцем визнається учасник, яким була запропонована найбільш висока ціна в порівнянні з цінами, запропонованими іншими учасниками, але не менше за початкову ціну ОН, про що на його електронну пошту направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем конкурсу.
Банк має право відмінити результати конкурсу до укладення та посвідчення договорів купівлі-продажу без пояснення причин.
Забороняється зміна форми учасника конкурсу. Якщо учасник конкурсу змінив та/або вніс додаткові  умови до форми – Банк має право не враховувати дану пропозицію.

Інші умови:
Купівля учасником конкурсу рухомого майна (повністю або частково), що розміщене в ОН, (перелік майна додається), але не нижче запропонованої Банком вартості.
ОН є пам’яткою культурної спадщини. Згідно з чинним законодавством, обов’язковою умовою продажу ОН є погодження Банком умов продажу з відповідним органом охорони культурної спадщини.


Учасники конкурсу направляють заявки за встановленою Банком формою з ціновою пропозицією  на електронну адресу: real.estate.trade@pib.ua та/або на поштову адресу Банку та/або нарочним способом.


Інформація, яка відноситься до банківської або комерційної таємниці в частині реалізації зазначених об’єктів нерухомості,  може надаватись тільки після укладення з Банком договору про конфіденційність.

Контактна особа зі сторони Банку: Григорій Сергійович (095) 270-72-07

Завантажити форму заявки учасника конкурсу
Завантажити проект типової форми договору купівлі-продажу (проєкт не є остаточним)
Завантажити перелік рухомого майна який пропонується для продажу